Categories
News

เมนู อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับคนเป็นเบาหวาน

เมนู อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับคนเป็นเบาหวาน อาหารการกิน ถือเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากเป็นพิเศษ เพราะอาหารที่เรารับประทานไปในแต่ละวันจะส่งผลต่อร่างกายของเราโดยตรง หากเราได้รับสารอาหารที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย หรือได้รับในปริมาณที่มากเกินไป ก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ เช่น หากรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดๆ ก็จะส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติกว่าคนทั่วไป

Categories
News

ข้อควรระวัง ! การให้อาหารทางสายยาง

ข้อควรระวัง ! การให้อาหารทางสายยาง อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่เป็นอาหารสุขภาพ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ เพราะหากผู้ป่วยไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ก็อาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้